Tecnoloxía galega para que as persoas con discapacidade auditiva poidan ver subtítulos no cinema

luns, 26 de novembro do 2012 Redacción

Sábese que moitos proxectos fin de carreira agochan ideas ben innovadoras e de grande éxito tras eles, este ben podería ser o caso do traballo que o estudante de Enxeñaría de Telecomunicación Iván Pérez propón para pechar os seus estudos. Trátase dunha aplicación Android para persoas con discapacidades auditivas de cara á visualización de subtítulos nos cines. En palabras do propio creador: “O enxeño estaría indicado para que persoas con discapacidades auditivas poidan ir ao cine e ver no seu propio teléfono móbil os subtítulos sincronizados da película que se está proxectando”.
Emporiso, a sala de proxección ten que contar cun servidor onde se garden os subtítulos e se dea información para a sincronización, así o usuario chegaría ao cinema, lanzaría a aplicación que se comunicaría con este servidor que lle amosaría os subtítulos no seu dispositivo móbil. Outro uso que ben se lle podería dar a esta aplicación sería o de ser empregada por persoas que descoñezan o idioma proxectado no filme, amosando os subtítulos nunha lingua intelixible (un estranxeiro que vai o cine no país visitado). E como sería o mecanismo deste sistema? Pois constaría de dúas partes: o xestor de arquivos no servidor e a aplicación Android, que permitiría que cadaquén configure as cores de texto e fondo, así como o tamaño da fonte e o idioma.
Segundo apunta Iván Pérez esta ferramenta tería un custo baixo e sería unha aplicación ben doada, só sería preciso que o cinema tivese un PC (servidor) para amorear os subtítulos e unha conexión Wi-Fi para acceder ao mesmo. Con todo, a aplicación para Android xa se atopa dispoñible de balde na web de Accegal, proxecto no que se enmarca esta iniciativa e que busca solucións para persoas con diferentes tipos de discapacidade.
Para que a proposta exposta fose perfecta tería que ser completada cunhas gafas que sobrepoñan os subtítulos na imaxe do filme co gallo de evitar ler as letras no móbil e non perder detalle da película. Informa Iván Pérez que as ditas lentes xa existen nalgunhas salas de cine de Sony dos EE.UU., mais estamos a falar dun sistema privativo, aínda que a día de hoxe Google está a traballar nunhas gafas deste tipo.

PUBLICIDADE