Santiago acolle en decembro o Congreso Innovatia 8.3, dirixido ao emprendemento feminino de alicerce tecnolóxico

venres, 15 de novembro do 2013 Redacción

Dicir innovación empresarial en feminino é o mesmo que dicir innovación no futuro. Todo indica a que as mulleres serán as grandes protagonistas do tecido emprendedor e de alicerce tecnolóxico que nos agarda á volta da esquina, e os sinais presentes que o certifican son cada vez máis nidios. Así o entenden tamén o Instituto da Muller e a Universidade de Santiago de Compostela, que precisamente están a organizar unha xuntanza para pór devandito de relevo e abrir novos vieiros que garantan este desenvolvemento tecnolóxico en clave feminina. Falamos do Congreso Innovatia 8.3, que se desenvolve días 12 e 13 de decembro de 2013 no marco de colaboración entre ambas as institucións co fin de promover o emprendemento das estudantes, as licenciadas e as investigadoras en xeral.
O Congreso Innovatia 8.3 é o lugar de encontro das universidades españolas implicadas na transferencia do coñecemento e a tecnoloxía dende a investigación á sociedade a través da creación de empresas de base tecnolóxica. “Celébrase na Universidade de Santiago de Compostela”, informan as organizadoras, “xa que é aquí desde o ano 2006 onde o Programa Uniemprende -a través de Woman Emprende- vén dando apoio ao emprendemento feminino universitario e formalízase e financia a través de Innovatia 8.3 como modelo de intervención que incorpora a perspectiva de xénero nos procesos de transferencia de coñecemento e no proceso de creación de empresas de base tecnolóxica”.
No Congreso Innovatia 8.3 presentaranse a metodoloxía e os procedementos de traballo que poderán empregar todas as universidades que desexen facer un asesoramento “neutro e integral” na creación de empresas de alicerce tecnolóxico-dixital ou científico. Segundo indica a USC, trátase de procedementos novos que definen todos e cada un dos pasos que hai que seguir para acompañar a creación de empresas universitarias. A filosofía que aglutina este traballo “é incrementar o número de vocacións empresariais femininas, dun modo acorde coas cotas de participación das mulleres na universidade española”.
Woman Emprende presentará a primeira guía de creación de empresas especificamente deseñada para dar apoio ao emprendemento feminino de base tecnolóxica e compartirá con todos os asistentes os procedementos de traballo que explican detalladamente cada un dos pasos a dar para crear unha spin-off universitaria promovida por mulleres. “En Innovatia 8.3”, engaden as organizadoras, “reflíctese a aposta das universidades españolas pola innovación e as novas empresas integrais e responsábeis, onde a creación de spin-offs universitarias sexan cousa de homes e mulleres e o enorme talento feminino que se xera na Sociedade do Coñecemento repercuta en empresas de calidade”.

PUBLICIDADE