O sector TIC precisa estudantes de Matemáticas e Física

mércores, 8 de agosto do 2018 Redacción

Os estudos relacionados coas novas tecnoloxías, en particular, e co universo STEM (Ciencia, Tecnoloxia, Enxeñaría e Matemáticas), en xeral, seguen a ocupar un ano máis os postos das carreiras con meirande taxa de empregabilidade. Dito doutra maneira: son e seguirán a ser estudos con moi baixa incidencia do paro. A principal razón disto está no proceso de revolución tecnolóxica que estamos a vivir, con entidades de toda índole e empresas tecnolóxicas (e tamén as non tecnolóxicas) demandando enxeñeiras e enxeñeiros en Informática e Telecomunicación. Porén, tamén precisan (e cada vez máis) tituladas e titulados en Matemáticas e Física para abordar os seus procesos de dixitalización (adaptándose aos novos tempos e garantindo a súa supervivencia) ou para pór en marcha proxectos innovadores.
Esta importante taxa de empregabilidade, segundo puidemos saber, tamén ten o seu reflexo na actividade dos centros onde se imparten estes estudos. No caso da Universidade de Santiago, onde se ofrecen as titulacións de Matemáticas e Física, o devandito percíbese claramente na suba da nota de corte, superior ao 10 en ámbolos casos no ano académico que vimos de deixar atrás. Estes días, comezando a matrícula para o vindeiro curso, a curva do acceso segue crecendo, superando na actualidade o 11.
Das máis de 160 titulacións que conforman a oferta de carreiras das tres universidades galegas, este curso Física quedou no posto número trece e Matemáticas no catorce. Están no grupo das máis solicitadas xunto a Medicamento, Biotecnoloxía, Odontoloxía, Enxeñería Biomédica ou Enxeñería Aeroespacial.
Como dixemos, o auxe das Matemáticas e da Física están directamente relacionado cos principais requirimentos do sector das novas tecnoloxías, que non só precisan de enxeñeiras e enxeñeiros en Telecomunicación ou en Informática. Segundo confirmou recentemente o Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial, con sede (precisamente) no Campus Vida da Universidade de Santiago, unha parte importante da actividade das matemáticas e os matemáticos nas empresas do sector dixital ten que ver con labores de simulación, estatística e tratamento, análise e xestión dos datos (o que se coñece como Big Data, ou ferramentas de xestión e análise da información a gran escala).

PUBLICIDADE