O 92% dos nosos enxeñeiros en Informática teñen a día de hoxe un posto de traballo

xoves, 25 de setembro do 2014 Fernando Sarasketa

Antonio Mosquera, Fernando Suárez e Felicitas Rodríguez

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, CPEIG, presentou este xoves en Santiago un novo informe de seu sobre a situación laboral actual das enxeñarías TIC na nosa terra. O estudo, que é unha actualización e unha ampliación das investigacións feitas polo colexio en 2008, confirma unha vez máis o que xa se supuña a todos os niveis: malia a situación económica e laboral actual, máis ben negativa, as TI seguen a ser unha excelente aposta á hora de buscar o noso futuro.
O informe, que foi dado a coñecer ante estudantes e profesores da Escola Técnica Superior de Enxeñaría (tocándolles moi de preto o que nel se inclúe), sinala que o 92% dos participantes nas enquisas teñen arestora un posto de traballo. Segundo fixo saber Fernando Suárez, presidente do CPEIG, “nas enxeñerías en Informática en Galicia seguimos a ter unha taxa de desemprego moi baixa, tanto se a comparamos coa media nacional como se comparamos coas taxas doutras profesións”.
A investigación foi presentada en Santiago polo propio Fernando Suárez. O acto contou coa participación de Antonio Mosquera, director da ETSE; e Felicitas Rodríguez, xefa do Departamento de Sociedade da Información da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Por certo que a iniciativa contou, precisamente, con financiamento da axencia.
O presidente do CPEIG abriu a presentación en si mesma salientando que a investigación actualiza e amplía os estudos previos sobre a mesma materia publicados en 2008, estudos cos que se pretendía amosar a situación laboral das enxeñarías en Informática e expor tamén o impacto que estaban a ter nelas as crises (económica, social, de emprego) en calquera das súas manifestacións. O novo acubillo de datos é claro ao respecto: os tecidos académico, formativo, investigador e empresarial galego seguen a dar no cravo en materia de empregabilidade. Ao fío disto, Suárez salientou o importante papel despregado polas universidades da nosa terra, en boa medida responsábeis destes bos datos. Datos como por exemplo que a media de tempo para atopar o primeiro emprego é de dous meses e medio, ou que Galicia ten un índice moi alto de contratos indefinidos, case do 80%.
Ademais, dixo Suárez, tamén salientamos por achegar unha boa marxe para tarefas laborais de calidade. Deste xeito, salientou que o principal exercicio profesional que desenvolven os nosos licenciados é a elaboración de proxectos TI, e entre as súas competencias principais atópanse as de capacidade, as de aprendizaxe e as de adaptabilidade. Por outra banda, tamén é de ter en conta que a satisfacción coa formación recibida polos nosos profesionais sitúase nunha taxa do 3,37, case un notábel (a maioría dos nosos representantes do sector TI veñen das nosas universidades).
A maiores, o estudo tamén sinala que as principais motivacións para traballar neste sector son diferentes nos homes e nas mulleres. Os primeiros destacan a vocación, mentres que as mulleres as saídas laborais. Esta información lévanos dereitos cara a un dos datos que menos satisfan ao CPEIG no seu estudo: a escasa presenza de mulleres no sector e nos ámbitos académicos, un problema que se arrastra dende hai anos e que por desgraza semella estar empeorando. “Este dato preocúpanos e moito”, dixo o presidente do colexio, que destacou que na nosa terra están a facerse cousas para pórlle freo, como por exemplo as importantes actividades do CESGA (As rapazas nas TIC) ou o recoñecemento que cada ano convoca o CPEIG (Premio Ada Byron) para salientar o papel da muller no tecido das tecnoloxías da información. Con todo, dixo, fica moito por facer. “De feito”, engadiu, “coa baixa participación das mulleres nos estudos e nos ámbitos laborais TI, estamos a perder unha capacidade moi importante”. Ao respecto disto, o director da ETSE tamén achegou un dato a ter en conta: a escola só conta cunha taxa de estudantes mulleres do 10%.
Volvendo á análise do principal exercicio profesional, Suárez destacou que este correspóndese coa elaboración de proxectos informáticos, que representa o 43,78% do total. En relación a este último aspecto, cómpre salientar que a maioría dos enquisados (94%) amosa o seu acordo con que os proxectos informáticos sempre deberan ir asinados polo autor e que, ademais, as enxeñeiras e enxeñeiros en Informática deberían ter atribucións para que soamente quen posúa o título poida asinar os proxectos informáticos (afirmación coa que coincide máis do 90% dos enquisados).
A idade dos enquisados está comprendida maioritariamente entre os 30 e os 42 anos, e a idade media é de preto de 37 anos. Destaca a porcentaxe de homes: 72,31 % do total, fronte a un 27,69 por cento de mulleres.
O informe global sobre a situación laboral das Enxeñarías en Informática realizouse, a través de Internet, a partir dun total de 494 enquisas, 341 dos enquisados son colexiados do CPEIG e o resto, do CPETIG.