Na Rede as cantigas medievais galego-portuguesas

mércores, 9 de novembro do 2011 Fernando Sarasketa

Vémolo vía Chuza!: as cantigas medievais galego-portuguesas xa están en formato en liña, o que significa entre outras cousas que están a disposición de todo aquel que queira velas, lelas e afondar neste mundo das raizames pasadas, comúns en ámbalas beiras do Miño, do noso presente. Máis polo miúdo e segundo informan na páxina web Cantigas Medievais Galego-Portuguesas, estamos ante unha base de datos centrada en achegar, a investigadores e público en xeral, a totalidade deste patrimonio literario presente nos nosos cancioneiros comúns, cousa que se complementa coas imaxes dos manuscritos e mesmo coa música.
A base de datos tamén incorpora información sobre os autores que se inclúen e, tamén, sobre as persoas ás que se alude, directamente ou non, nas cantigas.
A web é especialmente axeitada para un estudo afondo deste rico legado medieval, xa que dá acceso a un “um conjunto de informações destinadas a facilitar quer a sua leitura, quer o seu enquadramento histórico (glossário, notas explicativas de versos, toponímia, antroponímia, notas gerais)”, informan os responsábeis do proxecto, dende o que tamén se lle empresta especial atención aos aspectos formais de cada texto.
A páxina é froito da iniciativa Littera, edição, atualização e preservação do património literário medieval português, financiada polo Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A base de datos desenvolveuse entre outubro de 2007 e outubro de 2010. A equipa encargada dos traballos dispuxo da colaboración da Biblioteca Nacional de Portugal “no que toca às imagens do Cancioneiro da Ajuda e do Cancioneiro da Biblioteca Nacional”.

PUBLICIDADE