Aratech achega tecnoloxía para mellorar a xestión de pedidos da cervexeira Fassbiere

mércores, 12 de marzo do 2014 Redacción

Aratech, empresa TIC con sede en Milladoiro (Ames), vén de informarnos do desenvolvemento dunha aplicación nativa integrada en tablets co sistema Android e dirixida a mellorar a importación e distribución das cervexas da marca Fassbiere. A idea, pois, é crear un soporte comercial e técnico, personalizado, que sexa quen de centralizar os datos que os comerciais, técnicos e distribuidores manexan no seu día a día, e todo isto mediante unha aplicación nativa. “Grazas a esta aplicación”, cóntanos Aratech, “as intervencións dos traballadores de Fassbiere serán máis doadas e terán un reporte final de datos nun único lugar”.
Este desenvolvemento a medida recollerá dúas clases de datos. Por unha banda, o reporte diario dos comerciais, onde se incluirá información sobre as facturas, pedidos, recibos de entrega, fichas con obxectivos. Doutra banda, os técnicos tamén terán datos diarios sobre as avarías e revisións que teñen que realizar. Toda esta información xestionarase desde un motor de seu (backend) no que estarán reflectidos todos os datos que se xestionan coa ferramenta empresarial Navision. “Grazas a esta xestión da información co backend”, engade Aratech, “os técnicos e comerciais recibirán os datos a través da app que irá integrada nas tablets Android de 7 polgadas, dispositivos que levarán tamén unha pequena impresora para a conversión en papel de recibos ou facturas sexa instantánea e facilite máis os trámites”.

PUBLICIDADE