A Cornell University amosa en Santiago os microprocesadores do futuro

xoves, 14 de xuño do 2012 Fernando Sarasketa

José F. Martínez, da Cornell University, falará o vindeiro 20 de xuño, en Santiago, de diferentes técnicas que favorezan a máxima rendibilidade e o mellor funcionamento dos microprocesadores e coa mínima intervención do usuario. O relatorio vén da man do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información da USC (CITIUS) e celébrase na Sala de Xuntas do Departamento de Electrónica e Computación da Universidade de Santiago. A idea básica da conferencia é a de amosar vieiros alternativos para os proxectos de desenvolvemento de software en materia de uso e de optimización. Vieiros que sexan menos humano-céntricos e que non dependan en exclusiva, no seu futuro, da experiencia e habilidade dos deseñadores que toman as decisións.
José Martínez, neste senso, amosará os últimos logros da Universidade Cornell no eido da investigación arredor de arquitecturas que se apoien, sobre todo, na tecnoloxía de aprendizaxe da propia máquina. O obxectivo da dita institución educativa é crear o escenario axeitado para a produción de equipos informáticos mellores a través dunha utilización máis produtiva do enxeño humano.
José Martínez é profesor asociado de Enxeñaría Eléctrica e Informática, así como membro de campo de posgrao de Ciencia da Computación da Universidade Cornell. A través do seu traballo de investigación gañou varios premios, entre eles: dous IEEE Picks Top Micro Papers; un HPCA Best Paper Award, un Premio Carreira NSF e dous Premios IBM Facultade.

PUBLICIDADE